23b50ea27b6b7c2bde73e7e21dd8fdd3.jpeg
a2115806b2c8fe870c80501f9ea44e9e.jpeg
2b319dd38b36cc6d421a7cd9759da197.jpeg
a9dcb26d42ee65b79873ce45b32d3d06.jpeg
df7ffb1b6b0ad9f9afd65fe673f9b40f.jpeg
21b96a1cde6dd4cad69b7ff4486a6e9f.jpeg
0dc5d50a0121e1f6626d8ff00c9f62ff.jpeg
ccb041480bb14d4d3d8771d56e4da404.jpeg
993e48f634309c72bf09eff731f86ff6.jpeg
5e37b22ce62f998dace33f29234e53d3.jpeg
8a3acd9c6af9c23def5c05c62d27198b.jpeg
d51bf5ff88948442dbf645c84c407373.jpeg
81bc52aea5ab39f39fc72f3951cfcd57.jpeg
0ffab93c72ddace2d4818e78408f142e.jpeg
c915a38c1249f3c501d1e5cda137b5a6.jpeg
a38458c0b4cae24795dd4fbc3f920331.jpeg
b014bab866eaaa91da6021de8168f68a.jpeg
0e21689f9c8763e80d0fc479df7e3936.jpeg

In de maand juli zijn er op Texel grote aantallen vogels. Sommige soorten met name steltlopers hebben hun noordelijke broedgebieden al verlaten en bivakkeren op dit moment in het waddengebied om op krachten te komen alvorens ze verder trekken naar het zuiden. Daarnaast hebben veel broedvogels jongen en zorgt dit uiteraard ook voor een stevige toename.

Op 21 juli werd de eerste Aziatische Goudplevier van het 'najaar' ontdekt. De vogel bevond zich in een kleine groep Goudplevieren in Utopia. Tevens werd op deze plek een adulte Grauwe Franjepoot gezien. Afgelopen dagen is de diversiteit van de steltlopers toegenomen. Krombekstrandlopers, Kleine Strandlopers, Oeverlopers, Bosruiters, Kemphanen en Witgatjes worden in toenemende aantallen waargenomen.

slechtvalkjuv11072017

Slechtvalk / Peregrine Falcon Falco peregrinus, juv, de Hors, Texel, 11-07-2017

blauwborstjuv07072017

Blauwborst / Bluethroat Luscinia svecica, juv, de Geul, Texel, 07-07-2017

lepelaarjuv12072017

Lepelaar / Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia, juv, de Schorren, Texel, 12-07-2017