23b50ea27b6b7c2bde73e7e21dd8fdd3.jpeg
0e21689f9c8763e80d0fc479df7e3936.jpeg
21b96a1cde6dd4cad69b7ff4486a6e9f.jpeg
2b319dd38b36cc6d421a7cd9759da197.jpeg
0dc5d50a0121e1f6626d8ff00c9f62ff.jpeg
d51bf5ff88948442dbf645c84c407373.jpeg
df7ffb1b6b0ad9f9afd65fe673f9b40f.jpeg
b014bab866eaaa91da6021de8168f68a.jpeg
a2115806b2c8fe870c80501f9ea44e9e.jpeg
ccb041480bb14d4d3d8771d56e4da404.jpeg
c915a38c1249f3c501d1e5cda137b5a6.jpeg
5e37b22ce62f998dace33f29234e53d3.jpeg
a9dcb26d42ee65b79873ce45b32d3d06.jpeg
993e48f634309c72bf09eff731f86ff6.jpeg
81bc52aea5ab39f39fc72f3951cfcd57.jpeg
8a3acd9c6af9c23def5c05c62d27198b.jpeg
0ffab93c72ddace2d4818e78408f142e.jpeg
a38458c0b4cae24795dd4fbc3f920331.jpeg

verblijven de meeste broedvogels in warmere oorden. Daar staat tegenover dat vele soorten uit noordelijker gelegen streken op Texel overwinteren of het eiland soms met een kort bezoek vereren. Steevaste overwinteraars zijn ganzensoorten als Rotgans, Toendrarietgans en Kolgans. Daar tussen bevinden zich soms schaarse of zeldzame soorten als Zwarte Rotgans, Witbuikrotgans en Roodhalsgans. Ook deze winter loont het vaak de moeite om grote groepen ganzen af te zoeken. Eendensoorten als Pijlstaart, Smient en Wintertaling komen in dit jaargetijde ook in groten getale voor. Duizenden Wulpen, Rosse Grutto's, Kanoeten en Bonte Strandlopers verblijven op de wadden en soms binnendijks. De zeldzamere soorten zorgen bij vogelaars altijd voor een verhoogd adrenalinegehalte. De overwinterende Zwartbuikwaterspreeuw in de Staatsbossen laat zich al bijna 2 maanden bewonderen. Pestvogels zorgen altijd voor een welkome afwisseling. Recent deden 4 ex zich te goed aan enkele bessendragende Gelderse rozen in een woonwijkje in Oudeschild. Een IJsduiker wordt al weer enkele dagen gezien in de Waddenzee ter hoogte van de IJzeren Kaap aan de oostkant. Het zou wel eens de vogel kunnen zijn die op 15 oktober 2017 op exact dezelfde plek werd ontdekt. 

IJsduiker26012018 2

IJsduiker / Great Northern Loon Gavia immer, 1 adult w, Waddenzee, Texel, 26-01-2018   

IJsduiker26012018

IJsduiker26012018 3

Pestvogel17012018

Pestvogel / Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus, 1 ex, Oudeschild, Texel, 17-01-2018