8a3acd9c6af9c23def5c05c62d27198b.jpeg
0dc5d50a0121e1f6626d8ff00c9f62ff.jpeg
a2115806b2c8fe870c80501f9ea44e9e.jpeg
21b96a1cde6dd4cad69b7ff4486a6e9f.jpeg
d51bf5ff88948442dbf645c84c407373.jpeg
b014bab866eaaa91da6021de8168f68a.jpeg
a9dcb26d42ee65b79873ce45b32d3d06.jpeg
a38458c0b4cae24795dd4fbc3f920331.jpeg
ccb041480bb14d4d3d8771d56e4da404.jpeg
23b50ea27b6b7c2bde73e7e21dd8fdd3.jpeg
df7ffb1b6b0ad9f9afd65fe673f9b40f.jpeg
993e48f634309c72bf09eff731f86ff6.jpeg
2b319dd38b36cc6d421a7cd9759da197.jpeg
0e21689f9c8763e80d0fc479df7e3936.jpeg
c915a38c1249f3c501d1e5cda137b5a6.jpeg
0ffab93c72ddace2d4818e78408f142e.jpeg
81bc52aea5ab39f39fc72f3951cfcd57.jpeg
5e37b22ce62f998dace33f29234e53d3.jpeg

van meer dan 150 waargenomen soorten op 14 april geeft aan dat het voorjaar nu echt is losgebroken. Nog aanwezige wintergasten, doortrekkers en gearriveerde zomergasten zorgen voor een breed scala aan soorten en zoals zo vaak zitten daar weer de nodige zeldzaamheden tussen. De op 24 maart ontdekte Koningseider is nog steeds aanwezig. Vanaf trektelpost De Tuintjes werd op 7 april een naar noord vliegende adulte Kleine Burgemeester gezien. Een Gestreepte Strandloper loopt al vanaf 11 april in polder Waal en Burg. Vermeldenswaardig is dat in dit gebied ook tientallen Kemphanen worden waargenomen. Op 12 april werd op vakantiepark Sluftervallei een waarschijnlijke Oostelijke Blonde Tapuit ontdekt. Indien aanvaard betreft het de tweede waarneming van deze soort voor Texel. Het eerste geval dateert van 4 mei 2003. Gisteren, 14 april, werd een Roodstuitzwaluw gezien in een kleine groep Boerenzwaluwen. De vogel foerageerde de hele dag bij het Renvogelveld en liet zich prachtig bekijken.

OostelijkeBlondeTap13042018 2 

Waarschijnlijke Oostelijke Blonde Tapuit / Possible Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca, 2e cy ♂, De Cocksdorp, Texel, 13-04-2018

OostelijkeBlondeTap13042018

OostelijkeBlondeTap13042018 3

Roodstuit14042018

Roodstuitzwaluw / Red-rumped Swallow Cecropis daurica, ad ♂, Renvogelveld, Texel, 14-04-2018