Melancholische zanger?

Lullula arborea is de wetenschappelijke naam van de Boomleeuwerik. 'Lullula' verwijst naar de uitbundige ietwat melancholische zang, die meestal hoog in de lucht ten gehore wordt gebracht. Halverwege februari laten ze zich soms al horen. Deze op Texel schaarse broedvogel (10-15 broedparen in 2017) heeft een voorkeur voor voedselarme zandgronden en tref je vaak aan bij duinbosranden.

Dat het voorjaar nadert, wordt o.a. bevestigd door het eerste groepje van ca. vijftien Lepelaars die vorige week in de Geulplas werd gezien. De eerste Bruine Kiekendieven zweven al weer boven de rietvelden. Ook worden op verschillende plaatsen Grutto's gehoord en gezien evenals Witte Kwikstaarten. Aan de oostkant is de eerste Rouwkwikstaart van het jaar waargenomen. Binnenkort zal ongetwijfeld de Blauwborst zich melden........

Boomleeuwerik25022019

Boomleeuwerik / Wood Lark Lullula arborea, De Cocksdorp, Texel, 25-02-2019

Boomleeuwerik25022019 2

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018