WaterrietzangerH.jpg
BlauwstaartH.jpg
Slider

Maart

is de maand dat de eerste zomergasten gestaag binnenstromen. Blauwborsten, Tapuiten en Tjiftjaffen laten zich weer volop horen en zien. Zwarte Roodstaarten, op Texel een schaarse broedvogel, trekken in deze periode in kleine aantallen door. Kieviten en Grutto's maken baltsvluchten boven hun broedgebieden. De eerste Zomertalingen zijn inmiddels ook waargenomen. Erg leuk is de waarneming van een 'vroege' Visarend op 24 maart in de Muy. Het is niet moeilijk te voorspellen dat de komende dagen Fitis, Boerenzwaluw en Rietzanger zich zullen laten zien. Opletten dus!

Blauwborst23032019

Blauwborst / Bluethroat Luscinia svecica, , Mokbaai, Texel, 23-03-2019

Tapuit25032019

Tapuit / Northern Wheatear Oenanthe oenanthe, ♂, De Cocksdorp, Texel, 24-03-2019

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018