WaterrietzangerH.jpg
BlauwstaartH.jpg
Slider

Roodmus op Texel

Deze bijzondere soort trekt voornamelijk in het voorjaar vanaf half mei tot in juni in kleine aantallen door. Het Europese broedgebied van de Roodmus strekt zich uit van Scandinavië tot Centraal-Europa en verder oostwaarts naar Rusland. In Nederland is het een incidentele broedvogel en dan met name langs de Hollandse kust en op de Waddeneilanden. Hun overwinteringsgebied ligt in India en Zuidoost-Azië! De opvallende zang is luid en lijkt met enige fantasie op het Engelse 'pleased to meet you'. Volwassen mannetjes zijn fraai gekleurd met een rode kop, borst en stuit. Vrouwtjes en onvolwassen vogels zijn saai bruin.

Roodmus03062019

Roodmus / Common Rosefinch Carpodacus erythrinus, 2e cy ♂, De Koog, Texel, 03-06-2019

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018