Koekoek op zijn retour

Om deze tijd van het jaar is een groot deel van de volwassen Koekoeken al weer vertrokken naar hun overwinteringsgebied in tropisch Afrika. De eieren zijn gelegd en de opvoeding wordt overgelaten aan de pleegouders, de zogenaamde waardvogels. In Nederland zijn dit vaak Heggenmussen, Graspiepers, Kleine Karekieten en kwikstaarten. De jonge vogels volgen pas in september en oktober hun biologische ouders naar de winterbestemming. Op Texel is de Koekoek een schaarse 'broedvogel'. Het aantal mannetjes bedroeg in 2018 ca. 15 (bron; Vogels op Texel - Jaaroverzicht 2018).

Koekoek10062019

Koekoek / Common Cuckoo Cuculus canorus, adult , De Cocksdorp, Texel, 10-06-2019

 

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018