Slider

42 jaar later....

Op 20 augustus werd op de Schorren een Graszanger ontdekt. De vogel verraadde zijn aanwezigheid door zijn opvallende zang en daarbij behorende zangvlucht. De eerste waarneming op Texel van deze soort dateert uit 1977, maar liefst 42 jaar geleden, in het Grote Vlak. Toen was de soortnaam nog Waaierstaartrietzanger. In Nederland en met name Zeeuws-Vlaanderen broeden slechts enkele paren van deze Zuid-Europese zangvogel. Door de minder koude winters zou de broedgrens wel eens verder op kunnen schuiven naar het noorden. De vogel van de Schorren werd na 21 augustus niet meer waargenomen. Graszanger21082019

Graszanger / Zitting Cisticola Cisticola juncidis, De Schorren, Texel, 21-08-2019

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018