Slider

Wintertijd

Misschien zijn er in de winter wel meer vogels te vinden op Texel dan in de zomer. De diversiteit is kleiner maar in absolute zin verblijven in deze periode zeer veel vogels op Texel. De aantallen overwinterende ganzen en eenden zijn enorm. Evenals sommige steltlopersoorten zoals Wulp, Rosse Grutto, Kanoet en Goudplevier. Daarnaast zijn nu de typische wintergasten te zien zoals Wilde en Kleine Zwaan, Slechtvalk, Strandleeuwerik, IJs- en Sneeuwgors.

GroteZilverreigers30112019 Grote Zilverreigers / Great Egrets Casmerodius albus, Den Hoorn, Texel, 30-11-2019

WildeZwaan23112019

 Wilde Zwanen / Whooper Swans Cygnus cygnus, Den Hoorn, Texel, 23-11-2019Kanoeten04112019

Kanoeten / Red Knots Calidris canutus, De Slufter, Texel, 04-11-2019

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018