Slider

Eenden in prachtkleed

In deze tijd van het jaar zien eenden en dan in het bijzonder de mannetjes er prachtig gekleurd uit. Op de Horsmeertjes zwemmen op dit moment nog grote groepen Slobeenden en Wintertalingen. In polder Waalenburg zijn vooral veel Smienten aanwezig. Binnenkort is dat voorbij en trekken de meesten weg naar hun broedgebieden. Van onderstaande gefotografeerde soorten broedt alleen de Smient niet op Texel. Krakeend en Slobeend zijn vrij talrijke broedvogels. Wintertaling en Tafeleend zijn schaarse broedvogels. Smient11032020

Smient / Eurasian Wigeon Anas penelope, ♂, Texel, 11-03-2020

Krakeend11032020

Krakeend / Gadwall Anas strepera, ♂, Texel, 11-03-2020

Wintertaling11032020

Wintertaling / Common Teal Anas crecca, ♂, Texel, 11-03-2020

Tafeleend11032020

Tafeleend / Common Pochard Aythya ferina, ♂, Texel, 11-03-2020

Slobeend11032020

Slobeend / Northern Shoveler Anas clypeata, ♂, Texel, 11-03-2020

 

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018