Slider

Jong en op weg.

Ook de jonge vogels van in het zuiden overwinterende soorten moeten uiteindelijk op de vleugels. Dat gaat niet altijd via de kortste weg zoals bij de jonge Zwarte Ooievaar met ring FOVV. In de maand mei in Frankrijk geringd, koos de vogel voor het noordelijker gelegen Texel en hield zich hier enkele weken op. 

ZwarteOoievaar04082020

Zwarte Ooievaar / Black Stork Ciconia nigra, 1cy, Grote Vlak, Texel, 04-08-2020

Ook jonge Sperwergrasmussen maken nogal eens een omweg op hun tocht naar het zuiden. Deze broedvogel van Oost-Europa trekt in het najaar naar hun overwinteringsgebied in Oost-Afrika.

Sperwergrasmus01092020

Sperwergrasmus / Barred Warbler Sylvia nisoria, 1cy, De Robbenjager, Texel, 01-09-2020

Zwarte Ruiters trekken over een breed front over Europa naar Afrika. Een groot deel doet daarbij Nederland aan. Een klein aantal overwintert zelfs in ons land.

ZwarteRuiter04092020

Zwarte Ruiter / Spotted Redshank Tringa erythropus, 1cy, Polder Waal en Burg, Texel, 04-09-2020

Adulte Koekoeken trekken in juni en juli al weg naar het zuiden. Jonge vogels volgen pas vanaf eind augustus tot in oktober. De jonge Koekoek op onderstaande foto kwam met een stevige noordwestelijke wind over de Waddenzee gevlogen.

Koekoek26082020

Koekoek / Common Cuckoo Cuculus canorus, 1cy, De Volharding, Texel, 26-08-2020

 

 

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018