Slider

Drie wintergasten

Kleine Zwanen arriveren meestal vanaf half oktober op Texel. Eind februari zijn de meesten weer vertrokken naar hun broedgebieden op de arctische toendra van noordelijk Siberië. Op dit moment verblijven ca. 150 exemplaren op het eiland. Het maximum aantal overwinteraars ligt de laatste jaren tussen 150 en 200 vogels. Een andere soort die iedere winter wordt waargenomen is de Roodborsttapuit. Deze vrij schaarse broedvogel wordt voornamelijk in de duinen aangetroffen. Het geschatte aantal overwinteraars ligt rond de tien exemplaren. Een zeer schaarse broedvogel en een nog schaarsere wintergast is de Zwarte Roodstaart. In een zachte winter worden soms enkele vogels gezien. Bekende plekken voor deze soort zijn de haven van Oudeschild en verder naar het zuiden het NIOZ gebouw.

KleineZwanen21122020

Kleine Zwanen / Bewick's Swans Cygnus bewickii, first winter on the left, adult in the middle and a probably albino on the right, Texel, 21-12-2020  

Roodborsttapuit19122020

Roodborsttapuit / European Stonechat Saxicolu rubicola, Schorrenweg, Texel, 19-12-2020

ZwarteRoodstaart 24122020

Zwarte Roodstaart / Black Redstart Phoenicurus ochruros, Oudeschild, Texel, 24-12-2020

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2021