WaterrietzangerH.jpg
BlauwstaartH.jpg
Slider

Schaarse wintergasten

 

 

De Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus is een schaarse wintergast op Texel. In de maanden november, december, januari en februari wordt deze soort in kleine aantallen waargenomen. Als broedvogel daarentegen is de Kleine Mantelmeeuw goed vertegenwoordigd. In het duingebied en op de Schorren broeden ruim 18.000 paar!

KlMantel260114

Kleine Mantelmeeuw / Lesser Black-backed Gull Larus fuscus, adult winter, paal 27, Texel, 26-01-2014

Een andere schaarse wintergast is de Bontbekplevier Charadrius hiaticula. De grootste aantallen worden vastgesteld in de maanden augustus en september als de soort op doortrek is. Op de Hors en in de Mokbaai worden dan regelmatig aantallen tot 1000 ex. geteld. Als broedvogel staat deze rode lijstsoort op Texel al enkele jaren op ca.20 paar. 

Bontbekken260114  

Bontbekplevier / Common Ringed Plover Charadrius hiaticula, De Slufter, Texel, 26-01-2014

   

 

 

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018