WaterrietzangerH.jpg
BlauwstaartH.jpg
Slider

Winter op z'n retour

Terwijl overwinterende Rosse Grutto's nog zeker tot in de maand mei in groten getale aanwezig zijn in het Waddengebied, keren 'onze' Grutto's mondjesmaat terug. Op de Schorren kun je bij hoogwater duizenden steltlopers zien. Rosse Grutto's, Wulpen, Kanoeten en Bonte strandlopers zijn goed vertegenwoordigd. Het zachte winterweer zorgt dit jaar al vroeg voor baltsende en zingende vogels. Zo laten Bontbekplevieren in Utopia al hun baltsgedrag zien. De eerste waarnemingen van Rouwkwikstaarten en Witte Kwikstaarten maken duidelijk dat de winter op z'n retour is.

RosseGrutto26022014

Rosse Grutto / Bar-tailed Godwit Limosa Limosa laponica, in vlucht / in flight, De Schorren, Texel, 26-02-2014

Ontwerp & techniek: WEBJONGENS © 2018