BlauwborstH.jpg
HuismusH.jpg
KraagtrapHeader.jpg
VorkstaartplevierH.jpg
vuurtorenH.jpg
morinelh-003.jpg
roodkoph.jpg
isr15022.jpg
imgl9147-001.jpg
boomvalkh.jpg
audouinsHeader.jpg
BijeneterHeader.jpg
RoodoogvireoHeader.jpg
BlauwstaartHeader2.jpg
ReuzenzwartkopmeeuwHeader.jpg
PapegaaiduikerHeader.jpg
LangstaartklauwierHeader.jpg
KleinsteStrandloperHeader.jpg
RosseGruttoHeader.jpg
GroteTrapHeader.jpg
VogelaarsHeader.jpg
WaterrietHeader.jpg
VelduilHeader.jpg

Al sinds 7 december vorig jaar maar mogelijk zelfs langer bevindt zich een Giervalk op Texel. De jonge vogel wordt regelmatig gezien in de natuurgebieden Slufter en Muy. Niet zo gek als je weet dat deze geweldenaar open gebied nodig heeft om te jagen. Werelds grootste valk broedt in Europa op de troendra's van IJsland en Noord-Scandinavië. De laatste waarneming van deze iconische soort is al weer twaalf jaar geleden. Enkele honderden vogelaars zijn de laatste weken naar Texel gereisd om de vogel te zien. Het betreft de tiende waarneming voor Nederland en de eerste voor het waddeneiland Texel.

giervalk 17022024 9

Giervalk - Gyrfalcon Falco rusticolus, 2cy, Texel, 17-02-2024

giervalk 17022024 4

giervalk 17022024 2

 giervalk 17022024

 giervalk 17022024 5

giervalk 17022024 7

giervalk 17022024 8

De elfde maand van 2023 leverde enkele leuke soorten op. Op de dijk bij natuurgebied Utopia verbleven enkele dagen twee Grote Piepers. Een andere verrassing was de ontdekking van een Kleine Burgemeester op het strand bij paal 12. Deze arctische meeuw broedt in Groenland en overwintert vaak met een klein aantal in NL. In de haven van Oudeschild was meerdere dagen een jonge Parelduiker te bewonderen.  

GrotePieper16112023 2

Grote Pieper / Richard's Pipit Anthus ricardi, Utopia, Texel, 16-11-2023

Parelduiker15112023

Parelduiker / Black-throated Loon Gavia arctica, 1cy, haven Oudeschild, Texel, 15-11-2023

RosseGrutto18112023

Rosse Grutto / Bar-tailed Godwit Limosa lapponica, 1cy, Volharding, Texel, 18-11-2023

Algemene wintergast / Common wintervisitor

ZwarteZee eend Volharding 16112023 2

Zwarte Zee-eend / Black scoter Melanitta nigra, ♀, Volharding, Texel, 16-11-2023

Buiten het broedseizoen verblijven duizenden Zwarte Zee-eenden op de Noordzee / Outside the breeding season, thousands of Black Scoters stay in the North Sea

 
 

KleineBurrie 12 26112023

Kleine Burgemeester / Iceland Gull Larus glaucoides, 2cy, Paal 12, Texel, 26-11-2023

KleineBurrie 12 26112023 2

MiddelsteZaagbek Paal 33 26112023

Middelste Zaagbek / Red-breasted Merganser Mergus serrator, ♂, Volharding, Texel, 26-11-2023

Algemene wintergast / Common wintervisitor

MiddelsteZaagbek 26112023

In de maand september werden op Texel onder meer twee Amerikaanse Goudplevieren, twee Kleine Spotvogels en enkele Roodpootvalken waargenomen. Dwaalgasten uit de VS en Oost-Europa. Oktober is de piekmaand voor lijstertrek. Met name Koperwieken, Zanglijsters, Merels en Kramsvogels laten zich in groten getale zien. Koereigers worden dit jaar veelvuldig gezien met als maximum aantal een groepje van zes vogels op 7 oktober. Deze Zuid-Europese soort is bezig aan een opmars naar het noorden. Een typische najaarssoort is Sperwergrasmus. Ook dit jaar werden enkele vogels gezien maar wel minder dan gemiddeld. Meerdere overvliegende Dwerggorzen en Grote Piepers passeerden inmiddels Texel. Deze week zijn enkele Pestvogels neergestreken op bessendragende heesters en bomen. Waarnemingen van Noord-Europese en Siberische dwaalgasten blijven helaas nog achter maar de herfst is nog niet ten einde. De waarneming van een Blauwstaart op 8 oktober is totnutoe het hoogtepunt. 

pestvogel17102023 2

Pestvogel / Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus, Texel, 17-10-2023

amerikaansegoudplevier11092023    

Amerikaanse Goudplevier / American Golden Plover Pluvialis dominica, bird below, adult, Texel, 11-09-2023

roodpootvalk16092023

Roodpootvalk / Red-footed Falcon Falco vespertinus, 1cy, Texel, 16-09-2023

koereigers08102023

Koereigers / Cattle Egrets Bubulcus ibis, what's in a name!?, Texel, 08-10-2023

 dwerggors11102023

Dwerggors / Little Bunting Emberiza pusilla, Texel, 11-10-2023 

sperwergrasmus16102023

Sperwergrasmus / Barred warbler Sylvia nisoria, 1cy, Texel, 16-10-2023

koperwiek17102023

Koperwiek / Redwing Turdus iliacus, Texel, 17-10-2023

pestvogel17102023

Pestvogel / Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus, Texel, 17-10-2023

 

Weersomstandigheden zijn vaak van grote invloed op het trekgedrag van vogels. In de eerste dagen van november werden op de Waddenzee grote aantallen naar zuid doortrekkende Dwergmeeuwen waargenomen. Ook meerdere Vale Stormvogeltjes en enkele Stormvogeltjes kozen deze route. Deze soorten trekken doorgaans via de Noordzee naar het zuiden. Zeer waarschijnlijk was de sterke zuiderstorm Ciarán verantwoordelijk voor deze 'afwijkende' trekroute.

Pestvogels werden de afgelopen weken ook weer gezien. Het grootste aantal betrof een groep van maar liefst zesentwintig exemplaren, die bij de vuurtoren het eiland opvlogen. Inmiddels zijn dit najaar al twee Izabeltapuiten waargenomen. De eerste waarneming was op 22 oktober en de tweede op 31 oktober. Deze dwaalgast uit Zuidoost-Europa en Azië was daarvoor slechts drie keer eerder waargenomen op Texel. De laatste jaren worden ieder najaar Vale Gierzwaluwen waargenomen. Ook deze herfst zijn al meerdere exemplaren van deze Zuid-Europese broedvogel gezien. Een zeldzame Alpengierzwaluw vloog op 1 november over het eiland. 

Izabeltapuit31102023

Izabeltapuit / Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina, waarschijnlijk 1cy ♂, Texel, 31-10-2023

Izabeltapuit31102023 2

Dwergmeeuw04112023

Dwergmeeuw / Little Gull Hydrocoloeus minutus, ad winter, Texel, 04-11-2023

Dwergmeeuw04112023 2

DwergmeeuwAdwinterBirdingTexel04112023

Dwergmeeuw / Little Gull Hydrocoloeus minutus, 1cy winter, Texel, 04-11-2023

Pestvogel29102023

Pestvogel / Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus, Texel, 28-10-2023

 

Blauwborst25082023

Blauwborst / Bluethroat Luscinia svecica, ♂, Texel, 25-08-2023

Blauwborsten laten zich nu nog maar moeilijk zien.  Met een geschat aantal broedparen van minimaal honderdenvijfentwintig is deze soort op Texel goed vertegenwoordigd. Vroeg in het voorjaar, vaak rond half maart zijn de eerste vogels terug uit Afrika. Na september is een waarneming van deze soort zeer schaars.

BlauweKiekendief04092023

Blauwe Kiekendief / Hen Harrier Circus cyaneus, 1 cy ♀, Texel, 04-09-2023 

Dit jaar hebben wederom 'drie paartjes' Blauwe Kiekendieven op Texel gebroed. Het betrof twee vrouwtjes met één mannetje en een paartje. In totaal zijn acht jonge vogels uitgevlogen. Ook nationaal is deze roofvogel met slechts rond de tien paar een uiterst schaarse broedvogel. Veel jonge Blauwe Kiekendieven overleven hun eerste winter helaas niet. Bovenstaande foto laat een jong vrouwtje zien, dat dit jaar op Texel is uitgevlogen. Op haar rug is een zendertje geplaatst. Door vogels te zenderen hopen onderzoekers meer inzicht te krijgen over de achteruitgang van deze prachtige vogel. (bron; Lieuwe Dijksen)

Over de auteur/fotograaf

Jos van den Berg is een bekende Texelse vogelaar en fotograaf. Hij is dagelijks in het veld te vinden en schrijft regelmatig een blog over nieuwe vogelsoorten, excursies op Texel en andere wetenswaardigheden.

jos vandenberg

Delen via social media

Laat anderen ook genieten van deze blog en deel hem op je social media kanalen.

Inschrijven nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste blogs en excursies en schrijf je in voor de nieuwsbrief.